“შრომის უსაფრთხოება მენეჯერებისათვის” ქუთაისში

27 მაისი

საერთაშორისო სასერტიფიკატო პროგრამა “შრომის უსაფრთხოება მენეჯერებისათვის” ქუთაისში

2-26 მაისს ქ. ქუთაისში გაიმართა საერთაშორისო სასერტიფიკატო პროგრამა “შრომის უსაფრთხოება მენეჯერებისათვის”. პროგრამას უძღვებოდა RRC-საქართველოს შრომის უსაფრთხოების ესპერტი კოტე კიკილაშვილი.

აღნიშნული პროგრამა შექმნილია ნებისმიერი განათლების მქონე პირებისათვის, რომელთაც სურვილი აქვთ შეისწავლონ შრომის უსაფრთხოების მენეჯმენტის საფუძვლები.

სასერტიფიკატო პროგრამაში მონაწლეობდნენ იმერეთის რეგიონის მსხვილ საწარმოებში დასაქმებული პირები. ტესტირების შედეგების საფუძველზე მათ გადაეცათ  RRC International-ის და GIPA-ს ერთობლივი სერთიფიკატი, ასევე RRC International საერთაშორისო სერტიფიკატი.