კურსდამათავრებულთა დაჯილდოება ქუთაისში

01 აგვისტო

2018 წლის 24 ივლისს  ქ. ქუთაისში  საერთაშორისო სასერტიფიკატო პროგრამა “შრომის უსაფრთხოება მენეჯერებისათვის” კურსდამათავრებულებს გადაეცათ  RRC International-ის და GIPA-ს ერთობლივი სერთიფიკატი.

სერტიფიკატები გადასცეს საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის სოფლის მეურნეობის განვითარებისა და პროფესიული სწავლების დეპარტამენტის ხელმძღვანელმა ნანა ქაშაკაშვილმა, რრს ჯორჯიას წარმომადგენელმა ზურაბ ხარაშვილმა და შრომის უსაფრთხოების ესპერტმა ნუკრი მელექსიშვილმა.