იმიტირებული პროცესი

24 დეკემბერი

საერთაშორისო საჯარო სამართალსა და საერთაშორისო სახელშეკრულებო სამართალში მიმდინარე აქტუაულირი საკითხების ირგვლივ შეიქმნა სპეციალური "ქეისი".

აღნიშნული ქეისის განსახილველად კურსი დაიყო ჯგუფებად, რომლის თითოეული მხარე კონკრეტულ სახელწმიფოსა და დაპირისპირებულ მხარეს წარმოადგენდა. საკითხის განხილვა სარჩელის წარდგენით, სასამრთლოში განხილვის პრიცნიპით.გადაწყვეტილება პირველივე მოსმენაზე გაჟღერდა

 

ტრენერი - ანა კოსტავა.