GIPA-ს BBA სტუდენტები რიგაში

22 მაისი

ლატვიაში, ქალაქ რიგაში 19-23 მარტს საერთაშორისო ბიზნეს კვირა ჩატარდა. აღნიშნულ ღონისძიებაში სხვადსხვა ქვეყნის ( ბელგია, გერმანია, ჰოლანდია, ინგლისი, დანია, ჩეხეთი, საქართველო, ავსტრია და ა.შ.) 96 სტუდენტი იღებდა მონაწილეობას, მათ შორის იყვნენ საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის (GIPA) ბიზნეს ადმინისტრირების საბაკალავრო პროგრამის სტუდენტები.