შრომის ბაზრის კვლევა - ეკონომიკა და გარემოსდაცვა

19 დეკემბერი

GIPA-ს შეფასების სამსახურმა დაასრულა პროექტი, რომელის მიზანი იყო აკადემიური პროცესის სრულყოფის მიზნით ცხრა თემატური ფოკუს ჯგუფის/მრგვალი მაგიდის მოწყობა. აღნიშნული შეხვედრები ორიენტირებული იყო შემდეგ დარგებსა თუ მიმართულებებზე: 1. საჯარო მმართველობა/ადგილობრივი თვითმმართველობა; 2. სამართალი; 3. ჟურნალისტიკა/საზოგადოებასთან ურთიერთობა/მულტიმედიური ჟურნალისტიკა და მედია მენეჯმენტი; 4. ბიზნესი; 5. აუდიო ვიზუალური და მედია ხელოვნება; 6. საერთაშორისო ურთიერთობები; 7. ფსიქოლოგია; 8. პროფესიული სწავლება, 9. ეკონომიკა და გარემოს დაცვა;

 

აღნიშნული პროექტის ფარგლებში, 2017 წლის 18 დეკემბერს შედგა რიგით მეცრხრე - საბოლოო შეხვედრა - ფოკუს ჯგუფის/მრგვალი მაგიდის თემატიკა ორ ძირითად მიმართულებას მოიცავდა, რომელთა საჭიროებებზე/დეფიციტზე იყო საუბარი  - 1. პროფესიული ცოდნა; 2. პრაქტიკული უნარები. 

 

 

შეხევდრას ესწრებოდნენ:

1.            ანა გორგოძე - GIPA, შეფასების სამსახურის უფროსი

2.         ირინა გორგილაძე - GIPA, მმართველობის სკოლის დეკანი

3.         ნატალია ფარცხალაძე - GIPA, კოორდინატორი

4.         გიორგი პაპავა - ილიაუნი, ბიზნესის სკოლის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი

5.         სოფიკო ახობაძე  -  RECC, დირექტორი

6.         გიზო ჭელიძე - გარემოს დაცვის სამინისტრო, დეპარტამენტის უფროსი

7.         თამარ ბაგრატია -  გარემოს ეროვნული სააგენტო,უფროსი

8.         ქეთი გუჯარაიძე     GIPA, გარემოსდაცვითი მართვის დეპარტამენტი ლექტორი

9.         სოფო ჩიხრაძე - EBRD,       ბანკირი

10.       გიგა გივაშვილი - TCH, ეკოლოგიის სამსახურის

11.       მერაბ კაკულია - GIPA,       პროფესორი

12.       კონსტანტინე ხაჭაპურიძე - RMG "GROUP",გარემოსდაცვითი მმართველი

13.       მაია მელიქიძე - სემეკი, კომისიის წევრი

14.       კახა ბახტაძე - გარემოსა  და განვითარების პროგრამების მენეჯერი

15.       არჩილ გერსამია - GIPA, ადმინისტრაციის უფროსი

 

შეხვედრას მოდერაცია გაუწიეს GIPA-ს ადმინისტრაციის უფროსმა არჩილ გერსამიამ და  გარემოს დაცვითი მენეჯმენტის და პოლიტიკის სამაგისტრო პროგრამის კოორდინატორმა ნატალია ფარცხალაძემ.

 

პროექტის წარმატებული შედეგებიდან გამომდინარე GIPA-ს აკადემიური და ადმინისტრაციული პერსონალი კვლავაც გეგმავს მსგავსი პროექტების განხორციელებას.