შრომის ბაზრის კვლევა - ფსიქოლოგია

14 დეკემბერი

 

GIPA-ს შეფასების სამსახურმა დაიწყო პროექტი, რომელის მიზანია აკადემიური პროცესის სრულყოფის მიზნით ცხრა თემატური ფოკუს ჯგუფის/მრგვალი მაგიდის მოწყობა. აღნიშნული შეხვედრები ორიენტირებული იქნება შემდეგ დარგებსა თუ მიმართულებებზე: 1. საჯარო მმართველობა/ადგილობრივი თვითმმართველობა; 2. სამართალი; 3. ჟურნალისტიკა/საზოგადოებასთან ურთიერთობა/მულტიმედიური ჟურნალისტიკა და მედია მენეჯმენტი; 4. ბიზნესი; 5. აუდიო ვიზუალური და მედია ხელოვნება; 6. საერთაშორისო ურთიერთობები; 7. ფსიქოლოგია; 8. ეკონომიკა და გარემოს დაცვა; 9. პროფესიული სწავლება.

თემატურ შეხვედრებზე მოწვეულნი იქნებიან პოტენციური დამსაქმებელი ორგანიზაციების წარმომადგენლები, რომელნიც აკადემიურ წრეებს წარმოუდგენენ საკუთარ მოლოდინს კურსდამთავრებულთა კვალიფიკაციის მიმართ და ასევე ისაუბრებენ კომპეტენციების/უნარების საჭიროებებზე/დეფიციტზე საკუთარი გამოცდილებიდან გამომდინარე.

აღნიშნული პროექტის ფარგლებში, 2017 წლის 11 დეკემბერს შედგა მეშვიდე შეხვედრა - ფოკუს ჯგუფის/მრგვალი მაგიდის თემატიკა ორ ძირითად მიმართულებას მოიცავდა, რომელთა საჭიროებებზე/დეფიციტზე იყო საუბარი  - 1. პროფესიული ცოდნა; 2. პრაქტიკული უნარები. 

შეხევდრას ესწრებოდნენ:

 

1.            ანა გორგოძე - GIPA, შეფასების სამსახურის უფროსი

2.            ხათუნა ბერაია - GIPA, ადმინისტრატორი

3.            მანანა გაბაშვილი - GIPA, დეკანის მოადგილე

4.            მარინა კვიცარიძე - GIPA, კოორდინატორი

5.            ხათუნა ტუღუში - აჭარა ჯგუფი, HR დირექტორის მოადგილე

6.            თემურ ნერგაძე - შენების მოძრაობა

7.            ნინო ბესელია - განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო, სამმართველოს უფროსი

8.            მარიამ ბარამიძე - NDI,  საპარლამენტო პროგრამების კოორდინატორი

9.            თინა ჩხეიძე - GIPA, პროფესორი

10.          ელენე რუსეცკაია - ქალთა საინფორმაციო ცენტრი, დირექტორი

11.          ქეთი მაისურაძე - IFES, დირექტორის მოადგილე

12.          ნინო ჯუღელი - ტერაბანკი

 

შეხვედრას მოდერაცია გაუწიეს GIPA-ს ფსიქოლოგიის და სოციოლოგიის საბაკალვრო და სამაგისტრო პროგრამების ხელმძღვანელმა და კოორდინატორმა მანანა გაბაშვილმა და მარინა კვიცარიძემ.

 

GIPA-ს აკადემიური და ადმინისტრაციული პერსონალი აგრძელებს მუშაობას აღნიშნული მიმართულებით და სამომავლოდ განახორციელებს შემდეგ შეხვედრებს:

 

 

  1. 14 დეკემბერი - ეკონომიკა და გარემოს დაცვა
  2. 18 დეკემბერი - პროფესიული სწავლება