სამოქალაქო განათლების სემინარი ჯიპაში

11 დეკემბერი

2017 წლის 6 დეკემბერს IFES- ის სამოქალაქო განათლების სემინარის მოწვეული სპიკერი - გიორგი ტუმასიანი
გაეროშისაქართველოს ახალგაზრდობის წარმომადგენელი და არასამთავრობო ორგანიზაცია 
„მშვიდობის ფონდის“ხელმძღვანელი, ესაუბრა საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის (GIPA)
სოციალურ მეცნიერებათა სკოლის სტუდენტებს ქართველი ახალგაზრდობის როლზე მშვიდობის მშენებლობის პროცესში.