შრომის ბაზრის კვლევა - საერთაშორისო ურთიერთობები

01 დეკემბერი

GIPA-ს შეფასების სამსახური აგრძელებს პროექტს, რომელის მიზანია აკადემიური პროცესის სრულყოფის მიზნით ცხრა თემატური ფოკუს ჯგუფის/მრგვალი მაგიდის მოწყობა. აღნიშნული შეხვედრები ორიენტირებული იქნება შემდეგ დარგებსა თუ მიმართულებებზე: 1. საჯარო მმართველობა/ადგილობრივი თვითმმართველობა; 2. სამართალი; 3. ჟურნალისტიკა/საზოგადოებასთან ურთიერთობა/მულტიმედიური ჟურნალისტიკა და მედია მენეჯმენტი; 4. ბიზნესი; 5. აუდიო ვიზუალური და მედია ხელოვნება; 6. საერთაშორისო ურთიერთობები; 7. ფსიქოლოგია; 8. ეკონომიკა და გარემოს დაცვა; 9. პროფესიული სწავლება. 

აღნიშნული პროექტის ფარგლებში, 2017 წლის 30 ნოემბერს შედგა მეექვსე შეხვედრა - ფოკუს ჯგუფის/მრგვალი მაგიდის თემატიკა ორ ძირითად მიმართულებას მოიცავდა, რომელთა საჭიროებებზე/დეფიციტზე იყო საუბარი  - 1. პროფესიული ცოდნა; 2. პრაქტიკული უნარები.  

შეხევდრას ესწრებოდნენ: შეხვედრას ესწრებოდნენ: ანა გორგოძე - შეფასების სამსახურის უფროსი (GIPA), თორნიკე შარაშენიძე - GIPA, თორნიკე ჩადუნელი  - GIPA, ნინო ბახსოლიანი - სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახური, დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე; მარიამ ჯაფარიძე - საინფორმაციო ცენტრი ნატოსა და ევროკავშრის შესახებ;  მარიამ დოლიძე - საინფორმაციო ცენტრი ნატოსა და ევროკავშრის შესახებ, ევროკავშირის შესახებ, სახ. ინფორმირების სამსახურის უფროსი; ქეთი ბაქრაძე USAID, დემოკრატიის მიმართულების ხელმძღვანელი; გიორგი რუხაძე საქართველოს სტრატეგიული ანალიზის ცენტრი GSAC, დამფუძნებელი; დათო სახვაძე - საგარეო საქმეთა სამინისტრო დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე; მრჩეველი; გიორგი შაიშმელაშვილი -  თავდაცვის სამინისტრო, სოფიო ბაბუნაშვილი - პარლამენტის თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტი- აპარატის უფროსი, ვახტანგ ცეცხლაძე - პრეზიდენტის ადმინისტრაცია, ადმინისტრაციის უფროსის მოადგილე;

შეხვედრას მოდერაციას თორნიკე შარაშენიძე (GIPA) უწევდა.

GIPA-ს აკადემიური და ადმინისტრაციული პერსონალი აგრძელებს მუშაობას აღნიშნული მიმართულებით და სამომავლოდ განახორციელებს შემდეგ შეხვედრებს: 

 

  1. 11 დეკემბერი - ფსიქოლოგია
  2. 14 დეკემბერი - ეკონომიკა და გარემოს დაცვა
  3. 18 დეკემბერი - პროფესიული სწავლება