შრომის ბაზრის კვლევა - აუდიო ვიზუალური და მედია ხელოვნება

28 ნოემბერი

GIPA-ს შეფასების სამსახური აგრძელებს პროექტს, რომელის მიზანია აკადემიური პროცესის სრულყოფის მიზნით ცხრა თემატური ფოკუს ჯგუფის/მრგვალი მაგიდის მოწყობა. აღნიშნული შეხვედრები ორიენტირებული იქნება შემდეგ დარგებსა თუ მიმართულებებზე: 1. საჯარო მმართველობა/ადგილობრივი თვითმმართველობა; 2. სამართალი; 3. ჟურნალისტიკა/საზოგადოებასთან ურთიერთობა/მულტიმედიური ჟურნალისტიკა და მედია მენეჯმენტი; 4. ბიზნესი; 5. აუდიო ვიზუალური და მედია ხელოვნება; 6. საერთაშორისო ურთიერთობები; 7. ფსიქოლოგია; 8. ეკონომიკა და გარემოს დაცვა; 9. პროფესიული სწავლება.

 

აღნიშნული პროექტის ფარგლებში, 2017 წლის 27 ნოემბერს შედგა მეხუთე შეხვედრა - ფოკუს ჯგუფის/მრგვალი მაგიდის თემატიკა ორ ძირითად მიმართულებას მოიცავდა, რომელთა საჭიროებებზე/დეფიციტზე იყო საუბარი  - 1. პროფესიული ცოდნა; 2. პრაქტიკული უნარები. 

 

შეხევდრას ესწრებოდნენ:

 

1. ანა გორგოძე - GIPA, შეფასების სამსახურის უფროსი

2. ანნა ძიაპშიპა - GIPA, კოორდინატორი

3. ნინო ლიპარტელიანი - GIPA, კოორდინატორი

4. ჟანა ანთია - GIPA, ტრენინგ ცენტრის ხელმძღვანელი

5. ქეთი ყიფიანი - საქდოკ ფილმი, პროექტის კოორდინატორი

6. ბუბა რადიანი - კოლექტივი, არტ დირექტორი

7. ბექა მეფარიშვილი - Windfor’s, აღმასრულებელი კრეატიული დირექტორი

8. ნინო გორდელაძე - Windfor’s, აღმასრულებელი კრეატიული დირექტორი

9. დიმიტრი ვაჩნაძე - Europebet, ბრენდის განვითარების მენეჯერი

10. ბაჩო მებურიშვილი - Water Gunz, დირექტორი

11. გიგი კვანტალიანი - Metrograph, დირექტორი

12. მაია ჭილაშვილი - საქართველოს კინემატოგრაფიის ეროვნული ცენტრი,

დირექტორის პირველი მოადგილე

13. ქეთევან შენგელია - შემოქმედებითი ევროპის დესკი, ხელმძღვანელი

14. დინარა მაღლაკელიძე - შემოქმედებითი ევროპის დესკი, მედია მენეჯერი

15. ბესო კაჭარავა - Post Red Audio, დამფუძნებელი

16. რევაზ ნიჟარაძე - Holmes & Watson, დამფუძნებელი

17. ნიკოლოზ გუჯეჯიანი - საქართველოს ბანკი, კრეატიული დირექტორი

 

შეხვედრას მოდერაცია გაუწიეს აუდიო ვიზუალური და მედია ხელოვნების

საბაკალავრო პროგრამის კინოსა და რეკლამის მიმართულებების კოორდინატორებმა

ანნა ძიაპშიპამ (GIPA) და ნინო ლიპარტელიანმა (GIPA).