მცირე კვლევების პროგრამა

10 ნოემბერი

საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის კვლევითი დეპარტამენტი აცხადებს

მცირე კვლევების პროგრამას

პროგრამის გამოცხადების თარიღი: 10 ნოემბერი 2017 

საპროექტო განაცხადების წარდგენის ბოლო ვადა: 10 დეკემბერი, 2017

პროექტების სავარაუდო ხანგრძლივობა: მაქსიმუმ 3 თვე

პროექტის განხორციელების ვადა: 15 იანვარი 2018 – 15 ივლისი 2018

სკოლები სამეცნიერო-კვლევით პროექტებს წარადგენენ კვლევითი ცენტრის სამეცნიერო საბჭოს წინაშე, რომელიც კონკურსის საფუძველზე, ქვემოთ ჩამოთვლილი კრიტერიუმების მიხედვით, შეარჩევს პროექტებს დაფინანსებისა და განხორციელებისათვის. საპროექტო განაცხადი უნდა გამოიგზავნოს არაუგვიანეს 10/12/2017 ელექტრონული სახით შემდეგ მისამართებზე: n.dolidze@gipa.ge და research@gipa.ge

წარდგენილ პროექტებს საბჭო განიხილავს და გამოიტანილი გადაწყვეტილება განმცხადებლებს ეცნობებათ არაუგვიანეს 10 იანვრისა.

თითოეული წარმოდგენილი პროექტის შემთხვევაში ინსტიტუტის კვლევითი ცენტრიდან მოთხოვნილი თანხა უნდა შეადგენდეს 3 000- 5 000 ლარს. გამონაკლის შემთხვევებში დასაშვებია ბიუჯეტის გაზრდა, პროექტის მასშტაბურობისა და მნიშვნელობის გათვალისწინებით. საბჭო განიხილავს თანადაფინანსების მიზნით წარდგენილ პროექტებსაც.

 

 

დეტალური ინფორმაციისთვის იხილეთ თანდართული დოკუმენტი.

საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის კვლევითი დეპარტამენტი აცხადებს

მცირე კვლევების პროგრამას

პროგრამის გამოცხადების თარიღი: 10 ნოემბერი 2017  

საპროექტო განაცხადების წარდგენის ბოლო ვადა: 10 დეკემბერი, 2017

პროექტების სავარაუდო ხანგრძლივობა: მაქსიმუმ 3 თვე

პროექტის განხორციელების ვადა: 15 იანვარი 2018 – 15 ივლისი 2018

სკოლები სამეცნიერო-კვლევით პროექტებს წარადგენენ კვლევითი ცენტრის სამეცნიერო საბჭოს წინაშე, რომელიც კონკურსის საფუძველზე, ქვემოთ ჩამოთვლილი კრიტერიუმების მიხედვით, შეარჩევს პროექტებს დაფინანსებისა და განხორციელებისათვის. საპროექტო განაცხადი უნდა გამოიგზავნოს არაუგვიანეს 10/12/2017 ელექტრონული სახით შემდეგ მისამართებზე: n.dolidze@gipa.ge და research@gipa.ge 

წარდგენილ პროექტებს საბჭო განიხილავს და გამოიტანილი გადაწყვეტილება განმცხადებლებს ეცნობებათ არაუგვიანეს 10 იანვრისა.

თითოეული წარმოდგენილი პროექტის შემთხვევაში ინსტიტუტის კვლევითი ცენტრიდან მოთხოვნილი თანხა უნდა შეადგენდეს 3 000- 5 000 ლარს. გამონაკლის შემთხვევებში დასაშვებია ბიუჯეტის გაზრდა, პროექტის მასშტაბურობისა და მნიშვნელობის გათვალისწინებით. საბჭო განიხილავს თანადაფინანსების მიზნით წარდგენილ პროექტებსაც.