შრომის ბაზრის კვლევა - საჯ. მმართველობა/ად. თვითმმართველობა

08 ნოემბერი

GIPA-ს შეფასების სამსახურმა დაიწყო პროექტი, რომელის მიზანია აკადემიური პროცესის სრულყოფის მიზნით ცხრა თემატური ფოკუს ჯგუფის/მრგვალი მაგიდის მოწყობა. აღნიშნული შეხვედრები ორიენტირებული იქნება შემდეგ დარგებსა თუ მიმართულებებზე:
1. საჯარო მმართველობა/ადგილობრივი თვითმმართველობა;
2. სამართალი;
3. ჟურნალისტიკა/საზოგადოებასთან ურთიერთობა/მულტიმედიური ჟურნალისტიკა და მედია მენეჯმენტი;
4. ბიზნესი; 5. აუდიო ვიზუალური და მედია ხელოვნება; 6. საერთაშორისო ურთიერთობები;
7. ფსიქოლოგია;
8. ეკონომიკა და გარემოს დაცვა;
9. პროფესიული სწავლება.

თემატურ შეხვედრებზე მოწვეულნი იქნებიან პოტენციური დამსაქმებელი ორგანიზაციების წარმომადგენლები, რომელნიც აკადემიურ წრეებს წარმოუდგენენ საკუთარ მოლოდინს კურსდამთავრებულთა კვალიფიკაციის მიმართ და ასევე ისაუბრებენ კომპეტენციების/უნარების საჭიროებებზე/დეფიციტზე საკუთარი გამოცდილებიდან გამომდინარე.

აღნიშნული პროექტის ფარგლებში, 2017 წლის 3 ნოემბერს შედგა პირველი შეხვედრა - ფოკუს ჯგუფის/მრგვალი მაგიდის თემატიკა ორ ძირითად მიმართულებას მოიცავდა, რომელთა საჭიროებებზე/დეფიციტზე იყო საუბარი  -
1. პროფესიული ცოდნა;
2. პრაქტიკული უნარები. 

შეხედრას ესწრებოდნენ სხვადასხვა საჯარო, არასამთავრობო და საერთაშორისო ორგანიზაციებსი წარმომადგენლები:
საბა ბუაძე  - ანტი- კორუფციული განყოფილების უფროსი, IDFI;
მარიკა გორგაძე - მმართველობის პროგრამის ხელმძღვანელი USAID Contractor/Tetra Tech ARD;
სოფია გიგანი - თბილისის მერიის იურიდიული სამსახურის უფროსი;
დავით ჯიქია - ქალაქ რუსთავის მერი;
თამარ სარაჯიშვილი - პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატის უფროსი;
თამარ თევზაძე - კულტურის სამინისტროს ფინანსური აუდიტის სამსახურის უფროსი;
მამუკა აბულაძე - რეგიონალური განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს წარ.

შეხვედრას მოდერაცია გაუწიეს GIPA-ს პროფესორებმა:
ნინო დოლიძე (GIPA) - საჯარო მმართველობის მიმართულება;
ლიზა სოფრომაძე (GIPA) - ადგილობრივი თვითმმართველობის მიმართულება.

GIPA-ს აკადემიური და ადმინისტრაციული პერსონალი აგრძელებს მუშაობას აღნიშნული მიმართულებით და სამომავლოდ განახორციელებს შემდეგ შეხვედრებს:

1.      10 ნოემბერი - სამართალი

2.      17 ნოემბერი - ჟურნალისტიკა/საზოგადოებასთან ურთიერთობა/მულტიმედიური ჟურნალისტიკა და მედია მენეჯმენტი;

3.      21 ნოემბერი - ბიზნესი

4.      27 ნოემბერი -  მედია Art / მედია ინჟინერია

5.      30 ნოემბერი - საერთაშორისო ურთიერთობები

6.      11 დეკემბერი - ფსიქოლოგია

7.      14 დეკემბერი - ეკონომიკა და გარემოს დაცვა

8.      18 დეკემბერი - პროფესიული სწავლება