ვაკანსია GIPA-ში

20 ოქტომბერი

გამოცხადდეს კონკურსი საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის სამართლისა და პოლიტიკის სკოლის აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად:

მოთხოვნები:

დოქტორის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხი სამართალში (გაცემული ევროპის ან ა.შ.შ. -ს უნივერსიტეტის მიერ)

ინგლისური ენის სრულყოფილი ცოდნა

იურიდიული პრაქტიკის გამოცდილება (სულ მცირე 5 წელი)

სამეცნიერო - პედაგოგიური გამოცდილება (სულ მცირე 6 წელი), მათ შორის სასურველია ლექციების ინგლისურ ენაზე წაკითხვის გამოცდილება

აკადემიური პროგრამების შექმნის გამოცდილება

 

კონკურსი ჩატარდება 3 ეტაპად:

  1. კანდიდატის მიერ წარდგენილი დოკუმენტაციის შესწავლა
  2. გასაუბრება
  3. კომისიის მიერ კონკურსის შეჯამება

კონკურსის ჩატარების ვადები:

განაცხადის გამოქვეყნება - 2017 წლის 20 ოქტომბერი

საბუთების მიღება 2017 წლის 20 ნოემბერი - 22 ნოემბერი

კანდიდატებთან გასაუბრება - 24 ნოემბერი