ინფორმაცია პირველკურსელებისთვის !

29 აგვისტო

პირველ რიგში ყველა პირველკურსელს გილოცავთ, ერთიანი ეროვნული გამოცდების წარმატებით ჩაბარებას! 

თქვენთვის აუცილებელი ინფორმაცია: 

რეგისტრაციის თარიღები :

1) სოციალურ მეცნიერებათა საბაკალავრო პროგრამა - 29 აგვისტო - 5 სექტემბრის ჩათვლით (12:00 - 17:00)

მისამართი : გორგასლის 101 ; დამატებითი ინფორმაციისთვის დარეკეთ - ანა  - მობ: 598 935 556 

2) სამართლის საბაკალავრო პროგრამა - 29 აგვისტო - 8 სექტემბრის ჩათვლით (12:00 - 18:00)

მიამართი : მარი ბროსეს #1 ; დამატებითი ინფორმაციისთვის დარეკეთ - ირინა - მობ:  595 582 260

3) აუდიო-ვიზუალური და მედია ხელოვნების საბაკალავრო პროგრამა - 29 აგვისტო - 8 სექტემბრის ჩათვლით (12:00 - 16:00)

მისამართი : მარი ბროსეს #2 ; დამატებითი ინფორმაციისთვის დარეკეთ - ნინო - 551 975 475

4) ბიზნეს ადმინისტრირების საბაკალავრო პროგრამა - 29 აგვისტო - 8 სექტემბრის ჩათვლით (12:00 - 16:00)

მისამართი : იეთიმ გურჯის #7ბ ; დამატებითი ინფორმაციისთვის დარეკეთ - ვანო 599 449 850


 

რეგისტრაციაზე წარსადგენი დოკუმენტაცია :

1) სოციალურ მეცნიერებათა საბაკალავრო პროგრამა - 

 • ფოტოსურათი 3X4 - ზე (ასევე დისკზე ჩაწერილი)
 • პირადობის მოწმობის ასლი
 • ატესტატი
 • სამხედრო აღრიცხვის ბარათი (ვაჟების შემთხვევაში)
 • სასწავლო ერთი წლის საფასურის (4500) 20% გადახდის დამადასტურებელი ჩეკი.

საბანკო რეკვიზიტები

საბანკო კოდი (მფო) – TBCB GE 22

მიმღების დასახელება – ააიპ საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი ანგარიშსწორების

ანგარიში– GE84TB1100000110700419 / GEL გ

ადახდისას, დანიშნულებაში მიუთითეთ პირადი ნომერი და პროგრამის სახელწოდება.

 

მისამართი : გორგასლის 101 ; დამატებითი ინფორმაციისთვის დარეკეთ - ანა  - მობ: 598 935 556

2) სამართლის საბაკალავრო პროგრამა - 

 • ფოტოსურათი 3X4 - ზე (ასევე დისკზე ჩაწერილი)
 • პირადობის მოწმობის ასლი
 • ატესტატი
 • სამხედრო აღრიცხვის ბარათი (ვაჟების შემთხვევაში)
 • სასწავლო ერთი წლის საფასურის (4500) 20% გადახდის დამადასტურებელი ჩეკი.

საბანკო რეკვიზიტები

საბანკო კოდი (მფო) – TBCB GE 22

მიმღების დასახელება – ააიპ საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი ანგარიშსწორების

ანგარიში– GE84TB1100000110700419 / GEL გ

ადახდისას, დანიშნულებაში მიუთითეთ პირადი ნომერი და პროგრამის სახელწოდება.

 

მიამართი : მარი ბროსეს #1 ; დამატებითი ინფორმაციისთვის დარეკეთ - ირინა - მობ:  595 582 260

3) აუდიო-ვიზუალური და მედია ხელოვნების საბაკალავრო პროგრამა -

 • ფოტოსურათი 3X4 - ზე (ასევე დისკზე ჩაწერილი)
 • პირადობის მოწმობის ასლი
 • ატესტატი
 • სამხედრო აღრიცხვის ბარათი (ვაჟების შემთხვევაში)
 • სასწავლო ერთი წლის საფასურის (5400) 25% გადახდის დამადასტურებელი ჩეკი.

საბანკო რეკვიზიტები

საბანკო კოდი (მფო) – TBCB GE 22

მიმღების დასახელება – ააიპ საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი ანგარიშსწორების

ანგარიში– GE84TB1100000110700419 / GEL გ

ადახდისას, დანიშნულებაში მიუთითეთ პირადი ნომერი და პროგრამის სახელწოდება.

მისამართი : მარი ბროსეს #2 ; დამატებითი ინფორმაციისთვის დარეკეთ - ნინო - 551 975 475

4) ბიზნეს ადმინისტრირების საბაკალავრო პროგრამა - 

 • ფოტოსურათი 3X4 - ზე (ასევე დისკზე ჩაწერილი)
 • პირადობის მოწმობის ასლი
 • ატესტატი
 • სამხედრო აღრიცხვის ბარათი (ვაჟების შემთხვევაში)

მისამართი : იეთიმ გურჯის #7ბ ; დამატებითი ინფორმაციისთვის დარეკეთ - ვანო 599 449 850


 

სწავლის დაწყების თარიღები: 

1) სოციალურ მეცნიერებათა საბაკალავრო პროგრამა - 18 სექტემბერი

2) სამართლის საბაკალავრო პროგრამა - 18 სექტემბერი

3) აუდიო-ვიზუალური და მედია ხელოვნების საბაკალავრო პროგრამა - 18 სექტემბერი

4) ბიზნეს ადმინისტრირების საბაკალავრო პროგრამა - 11 სექტემბერი.