მობილობა 2017 !

23 აგვისტო

საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტში მობილობით გადმომსვლელთა საყურადღებოდ!

გთხოვთ მოგვაწოდოთ მობილობისათვის აუცილებელი შემდეგი დოკუმენტები:

  1. ცნობა სტუდენტის სტატუსის შესახებ;
  2. ამონაწერი ჩარიცხვის ბრძანებიდან;
  3. ნიშნების ფურცელი;
  4. პირადობის ასლი;
  5. ატესტატის ასლი;
  6. სამხედრო მიწერის ასლი (ვაჟებისთვის);
  7. ფოტოსურათი 3/4
  8. NAEC-სერტიფიკატის ასლი.

მობილობის მსურველების, GIPA-ში გამოცხადების ვადაა - 2017 წლის 23-24-25 აგვისტო; 12:00 - 17:00