ინფორმაცია აბიტურიენტთათვის.

06 აგვისტო

ბიტურიენტთა საყურადღებოდ !

 ცნობარში ჩვენი სახელწოდება და ნომერია:

153 - ა(ა)იპ "საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი" (GIPA)

cnobari1

cnobari2