ბიზნეს ქოუჩინგის გასვლითი ლექცია

26 ივლისი

8 ივლისს, ბოტანიკურ ბაღში, ბიზნეს ქოუჩინგის სასერტიფიკატო პროგრამის მსმენელებმა, გასვლითი ლექციის ფარგლებში, იმუშავეს ქოუჩინგის ერთ-ერთ ცნობილ ტექნიკაზე „ერთწლიანი დაგეგვის ტექნოლოგია “.

ირინა ჭოჭუას საავტორო სასერტიფიკატო პროგრამა- ბიზნეს ქოუჩინგი ორიენტირებულია მართვის თანამედროვე ტექნოლოგიებზე, რომლის საფუძველზე მსმენელები კომუნიკაციის ტრანსფორმაციული ტექნიკების გამოყენებით, ქოუჩინგური დიალოგისა და სხვადასხვა სტრატეგიული მოდელების შემუშავებით, მართავენ ბიზნესს და აყავთ ის უფრო მაღალ საფეხურზე.