ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი

19 ივლისი

განათლების საერთაშორისო ცენტრსა და GIPA-ს შორის ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი გაფორმდა. 
"რაც გულისხმობს უმაღლესი განათლების ინსტიტუციური და აკადემიური განვითარების ხელშეწყობას, საქართველოს უნივერსიტეტებთან მჭიდრო თანამშრომლობის საფუძველზე არსებული აკადემიური და ადმინისტრაციული პერსონალის გადამზადების, კურსდამთავრებულთა პროგრამებში უნივერსიტეტების ჩართულობის, კურსდამთავრებულთა საუნივერსიტეტო სივრცეში ინტეგრირების უზრუნველყოფას."