„ზურაბ ჟვანიას სახელობის სტიპენდია"

29 მარტი

GIPA-ს საჯარო მმართველობის პირველი კურსის სტუდენტებმა: თედო სანიკიძემ და ლევან ყურაშვილმა "ზურაბ ჟვანიას სახელობის სტიპენდიანდია" მოიპოვეს.

„ზურაბ ჟვანიას სახელობის სტიპენდიას“ გასცემს GIPA, საქართველოს პრეზიდენტის მხარდაჭერით და ის ენიჭება უმაღლესი აკადემიური მოსწრების მქონე ორ სტუდენტს. სტიპენდიისა და სახელმწიფო გრანტის ერთდროულად მოპოვების შემთხვევაში, სტუდენტს აქვს შესაძლებლობა უფასოდ სწავლასთან ერთად მიიღოს 4500 ლარი.