პირველკურსელთა რეგისტრაცია

25 აგვისტო

საბაკალავრო პროგრამების პირველ კურსელთა საყურადღებოდ!!!

ძვირფასო სტუდენტებო!

მოგახსენებთ, რომ პირველკურსელთა რეგისტრაცია იწარმოებს 26 აგვისტოდან 5 სექტემბრამდე, 11.00-16.00. მისამართზე:

სამართლის საბაკალავრო პროგრამა - ბროსეს ქ. #2

აუდიოვიზუალური და მედია ხელოვნების საბაკალავრო პროგრამა - ბროსეს ქ. #2

ბიზნესის ადმინისტრირება საბაკალავრო პროგრამა - ი. გურჯის ქ. #7ბ

სოციალური მეცნიერებების საბაკალავრო პროგრამა - გორგასლის ქ. 101

 

საბუთების ჩამონათვალი:

1. პირადობის მოწმობის ასლი; 

2. საშუალო განათლების დამადასტურებელი მოწმობა-ატესტატი (დედანი, ასლი) იმ შემთხვევაში, თუ ატესტატი არ არის გაცემული საქართველოში, ატესტატს თან უნდა ახლდეს ცნობა ავთენტიკურობის შესახებ. 

3. ფოტოსურათი (3x4) 

4. სამხედრო აღრიცხვაზე ყოფნის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი (ვაჟებისთვის)

5. სწავლის წლიური გადასახადის 20% ის (1000 ლარი) გადახდის დამადასტურებელი ქვითარი.

თანხის გადახდა შესაძლებელია TBC ბანკის ნებისმიერ ფილიალში (როგორც თბილისში, ისე ყველა ქალაქსა თუ რაიონში)

ანგარიშის ნომერია: GE84TB1100000110700419

 

 

დამატებითი ინფორმაციისათვის მიმართეთ:   

ირინა ბაქრაძე i.bakradze@gipa.ge 595 582260 (სამართალი);  

ვანო ცერცვაძე v.tsertsvadze@gipa.ge 599 449850 (ბიზნესის ადმინისტრირება);

ნინო ლიპარტელიანი n.liparteliani@gipa.ge 551 975475 (აუდიო-ვიზუალური ხელოვნება);

ხათუნა ბერაია kh.beraia@gipa.ge 599 611717 (სოციალური მეცნიერებები).