შემოდგომის სემესტრის მობილობა

25 აგვისტო

საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტში მობილობით გადმომსვლელთა საყურადღებოდ!

გთხოვთ მოგვაწოდოთ მობილობისათვის აუცილებელი შემდეგი დოკუმენტები:

  1. ცნობა სტუდენტის სტატუსის შესახებ;
  2. ამონაწერი ჩარიცხვის ბრძანებიდან;
  3. ნიშნების ფურცელი;
  4. პირადობის ასლი;
  5. ატესტატის ასლი;
  6. სამხედრო მიწერის ასლი (ვაჟებისთვის);
  7. ფოტოსურათი 3/4
  8. NAEC-სერტიფიკატის ასლი.

საბუთების მიღება და გასაუბრებები იწარმოებს 26 აგვისტოდან 6 სექტემბრის ჩათვლით.