გამოცხადდა 2016-2017 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრის მობილობა

20 ივლისი

გამოცხადდა 2016-2017 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრის მობილობა.

მსურველები ეწვიეთ ვებ გვერდს http://eqe.gov.ge/geo/static/39/mobility/rules--procedures