დოქტორანტი ნინო ღონღაძის სადოქტორო დისერტაციის საჯარო დაცვა.

28 თებერვალი

საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის, ფრონტლაინის კლუბში, 27 თებერვალს გაიმართა სოციალურ მეცნიერებათა სადოქტორო პროგრამის დოქტორანტის ნინო ღონღაძის სადოქტორო დისერტაციისკორუფციის აღქმა საქართველოს საჯარო სექტორსა და საზოგადოებაში“ საჯარო დაცვა. სადისერტაციო საბჭოს სხდომას ესწრებოდნენ როგორც სამეცნიერო საბჭოს წევრები, ასევე თანამშრომლები და მოწვეული სტუმრები.