მობილობა საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტში

04 თებერვალი

მობილობის მსურველებმა საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტში უნდა წარმოადგინონ: 

  • სრული ზოგადი/უმაღლესი  განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი;
  • პირადობის მოწმობის ასლი;
  • სამხედრო აღრიცხვაზე ყოფნის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი;
  • სტუდენტის სტატუსის განმსაზღვრელი ყველა სამართლებრივი აქტი;
  • სტუდენტის სასწავლო ბარათი (ნიშნების ფურცელი)

დოკუმენტების მიღება იწარმოებს 8 თებერვლიდან 11 თებერვლის ჩათვლით

გასაუბრება ჩატარდება 12 თებერვალს

დამატებითი ინფორმაციისთვის შეგიძლიათ დაგვიკავშირდეთ:

ტელ:  (+995) 32  245 75 45

ელ.ფოსტა :   study@gipa.ge