ნინო დოლიძის სადოქტორო დისერტაციის საჯარო დაცვა

01 თებერვალი

30 იანვარს, საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის, სოციალურ მეცნიერებათა სადოქტორო პროგრამაზე გაიმართა დოქტორანტ ნინო დოლიძის სადოქტორო დისერტაციის „ტრენინგისა და განვითარების მოდელები საქართველოს საჯარო სექტორში“ საჯარო დაცვა. სადისერტაციო საბჭოს სხდომას ესწრებოდნენ როგორც სამეცნიერო საბჭოს წევრები, ასევე თანამშრომლები და მოწვეული სტუმრები.