ჯორჯ მეისონის უნივერსიტეტის პროფესორი ბონი სტაბილი GIPA-ში

14 იანვარი

12 იანვარს სოციალურ მეცნიერებათა სადოქტორო პროგრამის სტუდენტებს შეხვდა ჯიპას პარტნიორი, ჯორჯ მეისონის უნივერსიტეტის პროფესორი ბონი სტაბილი. 2 საათიანი შეხვედრის მთავარი თემა გახლდათ სამეცნიერო სტატიის ფორმატი, ანალიტიკური ჩარჩო და მეთოდები, გამოქვეყნების სტანდარტები, აკადემიური წერის ტექნიკა და სტილი. შეხვედრის ბოლო ნახევარი საათი დაეთმო დოქტორანტების შეკითხვებს.