შიდა მობილობის გამოცხადების ბრძანება

12 იანვარი

 

<p  style=" margin: 12px auto 6px auto; font-family: Helvetica,Arial,Sans-serif; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 14px; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; -x-system-font: none; display: block;">   <a title="View BRZANEBA Mobility 2016.Doc on Scribd" href="https://www.scribd.com/doc/295200388/BRZANEBA-Mobility-2016-Doc"  style="text-decoration: underline;" >BRZANEBA Mobility 2016.Doc</a> by <a title="View GIPA's profile on Scribd" href="https://www.scribd.com/user/161296856/Caucasus-School-of-Journalism-and-Media-Management"  style="text-decoration: underline;" >GIPA</a></p><iframe class="scribd_iframe_embed" src="https://www.scribd.com/embeds/295200388/content?start_page=1&view_mode=scroll&access_key=key-37TROEV3ed6jOVMSMXGR&show_recommendations=true" data-auto-height="false" data-aspect-ratio="0.674644727000748" scrolling="no" id="doc_95563" width="650" height="866" frameborder="0"></iframe>