ევროკავშირის ასოცირების ხელშეკრულება - პერსპექტივები და გამოწვევები

25 მაისი

მიმდინარე წლის 22-23 მაისს, შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტმა, საქართველოს საზოგაოებრივ საქმეთა ინსტიტუტმა (GIPA), ნატოსა და ევროკავშირის საინფორმაციო ცენტრმა და საქართველოს ახალგაზრდა დიპლომატთა კლუბმა ორგანიზება გაუწია აბრეშუმის გზის მე-10 საერთაშორისო კონფერენციას თემაზე „ევროკავშირის ასოცირების ხელშეკრულება - პერსპექტივები და გამოწვევები“. 


აბრეშუმის გზის მე-10 საერთაშორისო კონფერენცია მიზნად ისახავდა პოლიტიკოსების, გადაწყვეტილების მიმღები პირებისა და აკადემიური სფეროს წარმომადგენლებისგან  ფორუმის შექმნას, რომელიც ხელს შეუწყობს ინტენსიურ დიალოგს ევროინტეგრაციის საკითხებზე.