საჯარო ლექცია GIPA-ში - Henry G. Kerali (მსოფლიო ბანკის რეგიონალური დირექტორი სამხრეთ კავკასიის რეგიონში)

10 ივნისი

GIPA-ს, 11 ივნისს, 19:00 საათზე ესტუმრება Henry G. Kerali - მსოფლიო ბანკის რეგიონალური დირექტორი სამხრეთ კავკასიის რეგიონში.

შეხვედრის თემა იქნება შემდეგი: „Supporting Inclusive Growth and Employment in Georgia”.

მიმაგრებულ File-ში იხილავთ მის მოკლე ბიოგრაფიას ინგლისურ და ქართულ ენებზე.

შეხვედრა ჩატარდება GIPA-ს Frontline Club-ში, ლადო ასათიანის #62-ში.