GIPA X Coca-Cola

03 ივლისი, 2024

3 ივლისიდან, 47 000-ზე მეტი აბიტურიენტი საგამოცდო ციებ-ცხელებაში ჩაერთვება.

GIPA და Coca-Cola Bottlers Georgia წარმატებებს უსურვებს ყველას. მხარდაჭერის მიზნით, სხვადასხვა საგამოცდო ცენტრის ტერიტორიაზე, აბიტურიენტებს ცივი წყლით გაუმასპინძლდება და საჩუქრად ბრენდირებულ მარაოებს გადასცემს.