ერაზმუს+-ის გაცვლითი პროგრამები 2024 წლის გაზაფხულის სემესტრისთვის

25 აგვისტო, 2023

ერაზმუს+-ის გაცვლითი პროგრამები 2024 წლის გაზაფხულის სემესტრისთვის

საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის  საერთაშორისო ურთიერთობების და განვითარების დეპარტამენტი აცხადებს კონკურსს 2024  წლის გაზაფხულის სემესტრის ერაზმუს+ პროგრამებზე, შემდეგ უნივერსიტეტებში:

კონკურსში მონაწილეობის მიღება შეუძლიათ სტუდენტებს, რომლებიც გამოირჩევიან მაღალი აკადემიური მოსწრებით (GPA არანაკლებ 3.0-ისა);  

შენიშვნა: ერაზმუს+ ძირითადი სტიპენდიის გარდა, ზოგიერთ შემთხვევაში, დამატებით განსაზღვრულია ყოველთვიურად 250 ევროს ოდენობის დახმარება შემდეგი კატეგორიის პირთათვის:

  • შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირი (შშმპ);

  • ქრონიკული დაავადების მქონე პირი; (როდესაც დაავადება დაკავშირებულია დამატებით ხარჯებთან საზღვარგარეთ ყოფნისას);

  • სტუდენტი, რომელსაც საზღვარგარეთ სწავლის პერიოდში თან უნდა ახლდეს ბავშვი; 

  • სოციალურად დაუცველი სტატუსის მქონე სტუდენტი;

ამ შემთხვევაში, სტუდენტებმა უნდა წარმოადგინონ შესაბამისი სტატუსის/ვითარების დამადასტურებელი ოფიციალური ცნობა/დოკუმენტი ინგლისურ ენაზე, ან/და ქართულიდან ინგლისურზე თარგმნილი და ნოტარიულად დამოწმებული დოკუმენტი (სკანირებული  PDF   ვერსია); 

იხილეთ სააპლიკაციო ფორმა (დანართი 1)

საბუთების მიღების ბოლო ვადა2023 წლის 13 სექტემბერი, 19:00 საათი;

დამატებითი კითხვების არსებობის შემთხვევაში დაგვიკავშირდით  ელ-ფოსტის საშუალებითn.bakradze@gipa.ge ან მითითებულ ნომერზე: 577 57 75 11

არასრული ან/და დაგვიანებული განცხადებები არ მიიღება!