ერაზმუს+-ის გაცვლითი პროგრამები 2023 წლის შემოდგომის სემესტრისთვის

19 თებერვალი, 2023

ერაზმუს+-ის გაცვლითი პროგრამები 2023 წლის შემოდგომის სემესტრისთვის

საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის  საერთაშორისო ურთიერთობების და განვითარების დეპარტამენტი აცხადებს კონკურსს 2023  წლის შემოდგომის სემესტრის ერაზმუს+ პროგრამებზე, შემდეგ უნივერსიტეტებში:

შენიშვნა: ერაზმუს+ ძირითადი სტიპენდიის გარდა, ზოგიერთ შემთხვევაში, დამატებით განსაზღვრულია ყოველთვიურად 250 ევროს ოდენობის დახმარება შემდეგი კატეგორიის პირთათვის:

  • შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირი (შშმპ);

  • ქრონიკული დაავადების მქონე პირი; (როდესაც დაავადება დაკავშირებულია დამატებით ხარჯებთან საზღვარგარეთ ყოფნისას);

  • სტუდენტი, რომელსაც საზღვარგარეთ სწავლის პერიოდში თან უნდა ახლდეს ბავშვი; 

  • სოციალურად დაუცველი სტატუსის მქონე სტუდენტი;

ამ შემთხვევაში, სტუდენტებმა უნდა წარმოადგინონ შესაბამისი სტატუსის/ვითარების დამადასტურებელი ოფიციალური ცნობა/დოკუმენტი ინგლისურ ენაზე, ან/და ქართულიდან ინგლისურზე თარგმნილი და ნოტარიულად დამოწმებული დოკუმენტი (სკანირებული  PDF   ვერსია); 

კონკურსში მონაწილეობის მიღება შეუძლიათ სტუდენტებს, რომლებიც გამოირჩევიან მაღალი აკადემიური მოსწრებით (GPA არანაკლებ 3.0-ისა);  

იხილეთ სააპლიკაციო ფორმა (დანართი 1)

საბუთების მიღების ბოლო ვადა2023 წლის 6 მარტი, 19:00 საათი;

დამატებითი კითხვების არსებობის შემთხვევაში დაგვიკავშირდით  ელ-ფოსტის საშუალებითn.bakradze@gipa.ge ან მითითებულ ნომერზე: 577 57 75 11

არასრული ან/და დაგვიანებული განცხადებები არ მიიღება!