2022-2023 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრის მობილობა

01 აგვისტო, 2022

სტუდენტთა საყურადღებოდ!

გამოცხადდა 2022-2023 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრის მობილობა:

სტუდენტთა ელექტრონულ პორტალზე რეგისტრაციის ვადა - 2022 წლის 22 აგვისტოდან - 2022 წლის 7 სექტემბრის 18.00 საათამდე.