სამაგისტრო პროგრამების ონლაინ ღია კარის დღე

14 ივლისი, 2022

19-25 ივლისის ჩათვლით GIPA-ს სამაგისტრო პროგრამების ონლაინ ღია კარის დღე გაიმართება.

19 ივლისი, 13:00 - ადგილობრივი თვითმმართველობის და საჯარო პოლიტიკის სამაგისტრო პროგრამები

20 ივლისი, 17:00 - საზოგადოებრივი ურთიერთობების სამაგისტრო პროგრამა

21 ივლისი, 19:00 - გამოყენებითი ფსიქოლოგიის სამაგისტრო პროგრამა

22 ივლისი, 13:00 - მულტიმედიური ჟურნალისტიკისა და მედია მენეჯმენტის სამაგისტრო პროგრამა

22 ივლისი, 16:00 - საჯარო მმართველობის სამაგისტრო პროგრამა

22 ივლისი, 19:00 - საერთაშორისო ურთიერთობების სამაგისტრო პროგრამა

25 ივლისი, 13:00 - ბიზნესის ადმინისტრირების სამაგისტრო პროგრამა

25 ივლისი, 12:00 - გარემოსდაცვითი მენეჯმენტისა და პოლიტიკის სამაგისტრო პროგრამა

25 ივლისი, 18:00 - საერთაშორისო სამართლის სამაგისტრო პროგრამა