იმ სტუდენტთა საყურადღებოდ, რომლებიც უნივერსიტეტში ჩაირიცხნენ 2006-დან 2015 წლის ჩათვლით:

25 მაისი, 2022

იმ სტუდენტთა საყურადღებოდ, რომლებიც უნივერსიტეტში ჩაირიცხნენ 2006-დან 2015 წლის ჩათვლით:

გაცნობებთ, რომ საბაკალავრო, სამაგისტრო და სადოქტორო საფეხურის იმ სტუდენტებს, რომლებიც უნივერსიტეტში ჩაირიცხნენ 2006 წლიდან 2015 წლის პერიოდში, არ დაუსრულებიათ საგანმანათლებლო პროგრამა და არ სარგებლობენ სტუდენტის აქტიური სტატუსით, იმ შემთხვევაში თუ 2023 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით არ ექნებათ დასრულებული შესაბამისი საგანმანათლებლო პროგრამა, შეუწყდებათ სტუდენტის სტატუსი.დამატებითი ინფორმაციის მიღების მიზნით, შეგიძლიათ, დაუკავშირდეთ შესაბამისი საგანმანათლებლო პროგრამის კოორდინატორს.