ფლორიდის უნივერსიტეტის კვარტალურ გამოცემა GIPA-ს შესახებ

06 აპრილი

2014 წლის, 24 დეკემბერს საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის (GIPA), სოფლის მეურნეობის განვითარების დეპარტამენტის (GRDD) ინიციატივით გამართულმა ერთიანი ჯანმრთელობის მასტერკლასმა გამოხმაურება პოვა ფლორიდის უნივერსიტეტის კვარტალურ გამოცემაში.

<p  style=" margin: 12px auto 6px auto; font-family: Helvetica,Arial,Sans-serif; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 14px; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; -x-system-font: none; display: block;">   <a title="View OHNL_Volume8_Issue1 on Scribd" href="https://www.scribd.com/doc/261000833/OHNL-Volume8-Issue1"  style="text-decoration: underline;" >OHNL_Volume8_Issue1</a> by <a title="View GIPA's profile on Scribd" href="https://www.scribd.com/studyatgipa"  style="text-decoration: underline;" >GIPA</a></p><iframe class="scribd_iframe_embed" src="https://www.scribd.com/embeds/261000833/content?start_page=15&view_mode=scroll&access_key=key-3yEbbGfTe6zXD9ogtsfD&show_recommendations=true" data-auto-height="false" data-aspect-ratio="0.7729220222793488" scrolling="no" id="doc_67767" width="600" height="800" frameborder="0"></iframe>

ფლორიდის უნივერსიტეტის ერთიანი ჯანმრთელობის კვარტალური მაცნე მეცნიერთა ჯგუფისა და ჯანმრთელობის სფეროში მოღვაწე პროფესიონალების ერთობლივი ძალისხმევით გამოიცემა და მისი მიზანია, ერთიანი ჯანმრთელობის კონცეფციის პოპულარიზაცია.

საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი (GIPA) აგრძელებს მუშაობას საქართველოში ერთიანი ჯანმრთელობის კონცეფციის განვითარებისათვის და უახლოეს მომავალში გეგმავს კიდევ ერთი მასტერკლასის გამართვას.