სიახლე აუდიო-ვიზუალური და მედია ხელოვნებით დაინტერესებული აბიტურიენტებისათვის

22 ოქტომბერი, 2021
2022 წლის ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე აუდიო-ვიზუალური და მედია ხელოვნებით დაინტერესებული აბიტურიენტები არ ჩააბარებენ სავალდებულო მეოთხე საგანს.
მესამე სავალდებულო საგნად აბიტურიენტი ირჩევს შემოთავაზებული ოთხიდან ერთ-ერთს - ისტორია, მათემატიკა, ლიტერატურა, სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება.
ისტორია -მისაღები კონტიგენტის 10% 
მათემატიკა - მისაღები კონტიგენტის 40%
ლიტერატურა -  მისაღები კონტიგენტის 10%
სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება -  მისაღები კონტიგენტის 40%.
GIPA გისურვებთ წარმატებებს ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე!