„სახელმწიფო სტრატეგია ტერიტორიულ კონფლიქტებთან მიმართებით“ - თორნიკე შარაშენიძის საჯარო ლექცია.

24 დეკემბერი, 2020
„სახელმწიფო სტრატეგია ტერიტორიულ კონფლიქტებთან მიმართებით“ - თორნიკე შარაშენიძის საჯარო ლექცია.
თორნიკე შარაშენიძე - GIPA-ს სამართლისა და პოლიტიკის სკოლის პროფესორი, საერთაშორისო ურთიერთობების სამაგისტრო პროგრამის ხელმძღვანელი
საჯარო ლექცია იმართება GIPA-ის სამართლისა და პოლიტიკის სკოლის ბაზაზე არსებული „სამართლისა და საზოგადოების კვლევის ცენტრის გლობალურ კონტექსტში“, ინიციატივით შემდეგი სამეცნიერო-კვლევითი პროექტის ფარგლებში: „გაფართოებული ავტონომიის სტანდარტი კონფლიქტური რეგიონებისათვის (აფხაზეთი, ცხინვალის რეგიონი“).
ლექციას შემდეგ დისკუსიას მოდერაციას გაუწევს GIPA-ის სამართლისა და პოლიტიკის სკოლის ასოც. პროფესორი თინათინ ერქვანია.