თბილისის ჩემპიონატი სტუდენტურ დებატებში 2015

23 მარტი

<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/110EoWF0yd0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>