სოფლის მეურნეობის ყოფილი მინისტრი, დავით კირვალიძე GIPA-ში

13 მარტი

2015 წლის 11 მარტს, საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის ფრონტლაინ ჯორჯია კლუბში, სტუდენტებს სოფლის მეურნეობის ყოფილი მინისტრი დავით კირვალიძე შეხვდა. შეხვედრას ასევე ესწრებოდნენ ლექტორები და ადმინისტრაციის წარმომადგენლები. საჯარო ლექციის მთავარი თემა იყო „სოფელი და სოფლის მეურნეობის გამოწვევები საქართველოში“.

დავით კივრალიძე წლების განმავლობაში სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ხელძღვანელობდა. ის გახლავთ. 2014 წლის მაისიდან იგი ამერიკის შეერთებული შტატების არასამთავრობო ორგანიზაციის CNFA საბჭოს წევრია.

დავით კირვალიძის განცხადებით სოფლის მეურნეობას არ ჰქონდა მხარდაჭერა სახელმწიფოსგან, ამიტომ მთელი სისტემა უნდა შეიცვალოს, ყველაფერი გლეხის, ფერმერის ინტერესებს უნდა მოერგოს. მან ასევე აღნიშნა, რომ ინფრასტრუქტურის თვალსაზრისით არაერთი პრობლემაა ქვეყანაში, აგერთვე მნიშვნელოვანია მექანიზაცია, ნედლეულის, სასუქის მიწოდება. კრედიტები ფერმერისთვის ხელმისაწვდომი უნდა იყოს და როცა ეს ყვეალფერი არ მუშაობს სოფლის მეურნეობის პროდუქცია კონკურენტუნარიანი ვერ იქნება. დავით კირვალიძის განცხადებით საჭიროა ახალგაზრდების სოფლის მეურნეობის დარგში აქტიური დასაქმება. სტუდენტები მაქსიმალურად ჩართულები იყვნენ ლექციის მსვლელობაში. შეხვედრა კითხვა-პასუხის რეჟიმში გაგრძელდა.

<div style="width:640px;height:480px;text-align:center;margin:auto;" ><object width="640" height="480" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000"  codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"> <param name="flashvars" value="offsite=true&amp;lang=en-us&amp;page_show_url=%2Fphotos%2Fgipacsjmm%2Fsets%2F72157651331948895%2Fshow&amp;page_show_back_url=%2Fphotos%2Fgipacsjmm%2Fsets%2F72157651331948895%2F&amp;set_id=72157651331948895" /> <param name="allowFullScreen" value="true" /> <param name="src" value="https://www.flickr.com/apps/slideshow/show.swf?v=71649" /> <embed width="640" height="480" type="application/x-shockwave-flash" src="https://www.flickr.com/apps/slideshow/show.swf?v=71649" flashvars="offsite=true&amp;lang=en-us&amp;page_show_url=%2Fphotos%2Fgipacsjmm%2Fsets%2F72157651331948895%2Fshow&amp;page_show_back_url=%2Fphotos%2Fgipacsjmm%2Fsets%2F72157651331948895%2F&amp;set_id=72157651331948895" allowFullScreen="true" /> </object><br /><small>Created with <a href="http://www.flickrslideshow.com">flickr slideshow</a>.</small></div>