2020-2021 წლის შემოდგომის სემესტრის აკადემიური კალენდარი

15 სექტემბერი, 2020

ძვირფასო სტუდენტებო, გთხოვთ, გაეცნოთ 2020-2021 წლის შემოდგომის სემესტრის აკადემიურ კალენდარს. Online სწავლება დაიწყება შემდეგ თარიღებში:

ბაკალავრიატი:

14.09.2020

 •  სამართალი
 •  საერთაშორისო ურთიერთობები
 •  ბიზნეს ადმინისტრირება
 •  პოლიტიკური მეცნიერებები
 •  ეკონომიკა
 •  ფსიქოლოგია
 •  სოციოლოგია
 •  სოციალური მეცნიერებები

28.09.2020

 • ციფრული მედია და კომუნიკაცია
 • აუდიო-ვიზუალური და მედია ხელოვნება

მაგისტრატურა (გარდა მოდულური სწავლებისა):

28.09.2020

 • ყველა სამაგისტროს 1-ლი კურსი
 • საზოგადოებრივი ურთიერთობების მე-2 კურსი
 • საერთაშორისო სამართლის მე-2 კურსი
 • საერთაშორისო ურთიერთობების მე-2 კურსი
 • მულტიმედიური ჟურნალისტიკა და მედია მენეჯმენტი მე-2 კურსი
 • გამოყენებითი ფსიქოლოგიის მე-2 კურსი
 • მედია ინჟინერიის მე-2 კურსი

14.09.2020

 • მმართველობის სკოლის სამაგისტრო პროგრამების მე-2 კურსი

პროფესიული:

 21.09.2020

 • შრომის უსაფრთხოება და გარემოსდაცვითი ტექნოლოგიების პირველი კურსი

 01.10.2020

 • შრომის უსაფრთხოება და გარემოსდაცვითი ტექნოლოგიების მეორე კურსი

ლაბორატორიული სწავლება განახლდება 1 ოქტომბერს

დოქტორანტურა:

05.10.2020

 • სადოქტორო პროგრამა სოციალურ მეცნიერებებში