გამოცხადდა მიღება უმაღლეს პროფესიულ პროგრამაზე - შრომის უსაფრთხოებისა და გარემოსდაცვითი ტექნოლოგიები

19 აგვისტო, 2020

პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა და საბუთების მიღება:

 

მიღების წინაპირობები:

“შრომის უსაფრთხოებისა და გარემოსდაცვითი ტექნოლოგიების” უმაღლეს პროფესიულ პროგრამაზე ჩასარიცხად პირმა უნდა წარმოადგინოს შემდეგი დოკუმენტები:

  • პირადობისმოწმობის ასლი
  • საშუალოგანათლების დამადასტურებელი მოწმობა-ატესტატი (დედანი, ასლი) 
  • ფოტო3x4-ზე
  • შევსებულიგანცხადების ფორმა (იხ. განაცხადის ფორმა)

სწავლება  განხორციელდება ყოველდღე  შაბათ-კვირის გარდა, დღის საათებში.

 

ჩარიცხვა მოხდება გასაუბრების საფუძველზე.

დოკუმენტაცია შეგიძლიათ წარმოადგინოთ  შემდეგ მისამართზე: ქ. თბილისი, იეთიმ გურჯის 9  ან გამოაგზავნოთ ელექტონულად  შემდეგ მისამართზე: hsetvet@gipa.ge

საბუთების მიღების ბოლო ვადაა 2020 წლის 14 სექტემბერი.  სწავლა დაიწყება 21 სექტემბერს. 

სწავლის ხანგრძლივობა: 2 წელი

წლიური გადასახადი: 2850 ლარი (გადახდა ხორციელდება 4 ეტაპად)

საკონტაქტო ინფორმაცია:

ნესტან ინასარიძე: 599 71 84 00

ეკა მოლაშხია: 577 10 11 07;

ელ-ფოსტა: hsetvet@gipa.ge