ნოვი სადის ბიზნესის უნივერსიტეტის (სერბეთის რესპუბლიკა) დელეგაციის ვიზიტი GIPA-ში

22 ნოემბერი

2019 წლის 22 ნოემბერს,  საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტს (GIPA), ეწვია ნოვი სადის ბიზნესის უნივერსიტეტის (სერბეთის რესპუბლიკა)  დელეგაციადელეგაციის შემადგნელობაში შედიოდნენ ნოვი სადის ბიზნესის უნივერსიტეტის რექტორიპროფ. მარკო გარიჩიიურიდიული ფაკულტეტის დეკანის მოადგილე - პროფ. პრედრაგ მირკოვიჩი, საერთაშორისო ურთიერთობების დეპარტამენტის უფროსი - ქ-ნი მარიანა მლადენოვა,  და საინფორმაციო ტექნოლოგიების სპეციალისტი ქ-ნი მირიანა დიმიტრიევიჩი.  

ვიზიტის ფარგლებში განხილულ იქნა უნივერსიტეტებს შორის სამომავლო თანამშრომლობის საკითხები და ხელი მოეწერა ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმსრომელიც ითვალისწინებს სტუდენტებისა და ლექტორების გაცვლასერთობლივ კვლევით საქმიანობას, ერასმუს+-ის პროგრამაში მონაწილეობასა და ურთიერთ გამოცდილების გაზიარებას საგანმანათლებლო პროგრამების მენეჯმენტში.