ფეხბურთი

04 ნოემბერი

GIPA 2013 წლიდან არის უნივერსიადას ტურნირში ჩართული/

უნივერსიტეტში მოქმედებს ფეხბურთის გუნდი, სტუდენტები  ყოველწლიურად სხვადასხვა სპორტის სახეობებში იღებენ  მონაწილეობას.