გაცვლითი პროგრამა EDHEC-ის ბიზნეს სკოლაში

10 სექტემბერი

GIPA-მ დაამყარა პარტნიორობა მსოფლიოს ერთ-ერთ წამყვან ბიზნეს
სკოლასთან (EDHEC Business School), რომლის ფარგლებშიც GIPA-ს სტუდენტებს
მიეცემათ შესაძლებლობა მომავალ სემესტრში (გაზაფხული 2019-2020) სწავლის
საფასურის გადასახადის გარეშე ისწავლონ საფრანგეთში (ნიცის ან ლილის
კამპუსში).

იხილეთ მოკლე ვიდეო კლიპი ბიზნეს სკოლის შესახებ.

საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის (GIPA) საერთაშორისო ურთიერთობების  დეპარტამენტი აცხადებს კონკურსს EDHEC-ის ბიზნეს სკოლასთან გაცვლითი პროგრამის ფარგლებში 2 საუკეთესო სტუდენტის შესარჩევად.


კონკურსში მონაწილეობის მიღება შეუძლიათ ბიზნეს ადმინისტრირებისა და სოციალური მეცნიერებების საბაკალავრო პროგრამების მეორე და მესამე კურსის სტუდენტებს.

 

შენიშვნა: გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ მასპინძელ უნივერსიტეტში სასურველი საგნების შესარჩევად სტუდენტებმა წინასწარი კონსულტაცია უნდა გაიარონ GIPA-ს შესაბამისი პროგრამის ხელმძღვანელთან ან/და ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურთან.

საფრანგეთში სწავლის ხანგრძლივობა
ერთი სემესტრი (2020 წლის გაზაფხულის სემესტრი: 2020 წლის იანვარი - 2020 წლის მაისი).

სასწავლო განრიგის, ინგლისურენოვანი  საგნების ჩამონათვალის, საფრანგეთში ცხოვრებასთან დაკავშირებით დეტალური ინფორმაციის ნახვა შესაძლებელია შემდეგ ბმულებზე

 

სწავლის საფასური:

EDHEC-ის ბიზნეს სკოლასთან გაფორმებული პარტნიორობის ფარგლებში, GIPA-ს სტუდენტს არ მოუწევთ საფრანგეთში სწავლის საფასურის გადახდა. თუმცაღა, შერჩეულმა სტუდენტმა უნდა დაფაროს GIPA-ში  მიმდინარე სემესტრის სწავლის საფასური.

შენიშვნა: შერჩეულმა სტუდენტმა თავად უნდა დაფაროს საერთაშორისო მგზავრობის, ცხოვრების, სავიზო მოსაკრებლისა და დაზღვევის ხარჯები!


საკონკურსო დოკუმენტაციის ჩამონათვალი:

  • სამოტივაციო წერილი (ინგლისურ ენაზე, არაუმეტეს ერთი გვერდისა);
  • ერთი სარეკომენდაციო წერილი (ინგლისურ ენაზე);
  • ნიშნების ამონაწერი (ინგლისურ ენაზე, GPA-ის მითითებით);

დაინტერესებულმა სტუდენტებმა / 19 სექტემბრის 16 საათამდე უნდა გამოაგზავნონ საკონკურსო დოკუმენტაციის სრული ჩამონათვალი  შემდეგ ელ-ფოსტაზე: n.bakradze@gipa.ge

სტუდენტთა შესარჩევი პროცესი:

  • დოკუმენტაციის შემოწმება;
  • გასაუბრება აპლიკანტთან ინგლისურ ენაზე;

 

შერჩევის კრიტერიუმები: 2 საუკეთესო აპლიკანტი გამოვლინდება შემდეგი კრიტერიუმების მიხედვით:

  • მაღალი GPA
  • ინგლისურ ენის ცოდნის მაღალი დონე
  • აპლიკანტის მოტივირება
  • დახასიათება/რეკომენდაცია


დამატებითი კითხვების არსებობის შემთხვევაში დაგვიკავშირდით  ელ-ფოსტის საშუალებით: n.bakradze@gipa.ge ან მითითებულ ნომერზე: 577 57 75 11

არასრული ან/და დაგვიანებული განცხადებები არ მიიღება!