მიღება უმაღლეს პროფესიულ პროგრამაზე - შრომის უსაფრთხოებისა და გარემოსდაცვითი ტექნოლოგიები

02 სექტემბერი

საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი ( GIPA ) აცხადებს მიღებას უმაღლეს პროფესიულ პროგრამაზე - შრომის უსაფრთხოებისა და გარემოსდაცვითი ტექნოლოგიები !

წარსადგენი საბუთები:

  1. პირადობის მოწმობის ასლი
  2. საშუალო განათლების დამადასტურებელი მოწმობა-ატესტატი (დედანი, ასლი) 
  3. ფოტო 3x4-ზე
  4. შევსებული განცხადების ფორმა (იხ. განაცხადის ფორმა)

ჩარიცხვა განხორციელდება გასაუბრების საფუძველზე.

დოკუმენტაცია შეგიძლიათ წარმოადგინოთ  შემდეგ მისამართზე: ქ. თბილისი, იეთიმ გურჯის 9  ან გამოაგზავნოთ ელექტონულად  შემდეგ მისამართზე: hsetvet@gipa.ge

საბუთების მიღების ბოლო ვადაა 2019 წლის 13 სექტემბერი.

დეტალური ინფორმაციისთვის იხ. ბმული: https://bit.ly/2P3GGVf