გაცვლითი პროგრამა ჩრდილოეთ არიზონის უნივერსიტეტში

04 აპრილი

საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის საერთაშორისო ურთიერთობების  დეპარტამენტი აცხადებს კონკურსს ჩრდილოეთ არიზონის უნივერსიტეტში გაცვლითი პროგრამის ფარგლებში 1 საუკეთესო სტუდენტის შესარჩევად.

კონკურსში მონაწილეობის მიღება შეუძლიათ ბაკალავრიატის სტუდენტებს.

შენიშვნა: გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ გაცვლაში მონაწილეობის მიღების მსურველ ბაკალავრიატის სტუდენტს დასრულებეული უნდა ჰქონდეს სწავლის ერთი წელი.

კრედიტების აღიარება: არიზონის უნივერსიტეტში აღებული კრედიტების აღიარება მოხდება საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის შესაბამისი სასწავლო პროგრამის ფარგლებში. სავალდებულოა მინიმუმ 12 ამერიკული კრედიტის აღება.

შენიშვნა: გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ მასპინძელ უნივერსიტეტში სასურველი საგნების შესარჩევად სტუდენტებმა წინასწარი კონსულტაცია უნდა გაიარონ GIPA-ს შესაბამისი პროგრამის ხელმძღვანელთან ან/და ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურთან.

ამერიკაში სწავლის ხანგრძლივობა
ერთი სემესტრი (2019 წლის შემოდგომის სემესტრი: 26 აგვისტო– 12 დეკემბერი)

სასწავლო განრიგის, საგნების ჩამონათვალის, აშშ-ში ცხოვრების, კვების , დაზღვევისა და სხვა ხარჯებთან დაკავშირებული დეტალური ინფორმაციის ნახვა შესაძლებელია მიმაგრებულ ფაილში.

სწავლის და ბინის საფასური:

ჩრდილოეთ არიზონის უნივერსიტეტთან გაფორმებული პარტნიორობის ფარგლებში, 2019 წლის შემოდგომის სემესტრში GIPA-ს სტუდენტს არ მოუწევს ამერიკაში სწავლის და ბინის საფასურის გადახდა.

შენიშვნა: შერჩეულმა სტუდენტმა თავად უნდა დაფაროს საერთაშორისო მგზავრობის, კვების, სავიზო მოსაკრებლისა და სავალდებულო დაზღვევის ხარჯები!

საკონკურსო დოკუმენტაციის ჩამონათვალი:

  • სამოტივაციო წერილი (ინგლისურ ენაზე, არაუმეტეს ერთი გვერდისა);
  • ცნობა აკადემიური მოსწრების შესახებ (GPA);

დაინტერესებულმა სტუდენტებმა / 10 აპრილის 16 საათამდე უნდა გამოაგზავნონ საკონკურსო დოკუმენტაციის სრული ჩამონათვალი  შემდეგ ელ-ფოსტაზე: n.bakradze@gipa.ge 

სტუდენტთა შესარჩევი პროცესი:

  • დოკუმენტაციის შემოწმება;
  • გასაუბრება აპლიკანტთან ინგლისურ ენაზე;

შერჩევის კრიტერიუმები: 1 საუკეთესო აპლიკანტი გამოვლინდება შემდეგი კრიტერიუმების მიხედვით:

  • მაღალი GPA
  • ინგლისურ ენის ცოდნის მაღალი დონე
  • აპლიკანტის მოტივაცია

დამატებითი კითხვების შემთხვევაში დაგვიკავშირდით ელ-ფოსტის საშუალებით: n.bakradze@gipa.ge ან მითითებულ ნომერზე: 577 57 75 11

არასრული ან/და დაგვიანებული განცხადებები არ მიიღება!