2014-2015 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრის შიდა მობილობა

28 იანვარი

<p  style=" margin: 12px auto 6px auto; font-family: Helvetica,Arial,Sans-serif; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 14px; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; -x-system-font: none; display: block;">   <a title="View შიდა მობილობა on Scribd" href="https://www.scribd.com/doc/253965239/%E1%83%A8%E1%83%98%E1%83%93%E1%83%90-%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%9A%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%90"  style="text-decoration: underline;" > </a> by <a title="View GIPA's profile on Scribd" href="https://www.scribd.com/gipa-1"  style="text-decoration: underline;" >GIPA</a></p><iframe class="scribd_iframe_embed" src="https://www.scribd.com/embeds/253965239/content?start_page=1&view_mode=scroll&access_key=key-Abm3Bt1CeV6vWz09zGnJ&show_recommendations=true" data-auto-height="false" data-aspect-ratio="0.7729220222793488" scrolling="no" id="doc_23537" width="100%" height="600" frameborder="0"></iframe>