მართვის ფსიქოლოგიის კურსი GIPA-ში!

22 იანვარი, 2015

პროგრამის მიზნები:

პროგრამის მიზანია მონაწილეებისფსიქოლოგიურიმომზადების უზრუნველყოფა, მათი პროფესიულიკომპეტენციის გაზრდა, ეფექტური კომუნიკაციური უნარების შეძენა, გადაწყვეტილების მიღებისა და სტრატეგიული დაგეგმარების უნარების შეძენა, სტრესის და მისი მართვის ფიზიოლოგიურ და ფსიქოლოგიურ  მექანიზმებში გარკვევა, ორგანიზაციული სტრესის მართვის ტექნიკების შესწავლა და სხვა.

კურსი განკუთვნილია:

–      მენეჯერების და სხვადასხვა რგოლის მმართველებისათვის

–      მართვის ფსიქოლოგიით დაინტერესებულ პირთათვის

დამატებითი ინფორმაციისთვის გადადით შემდეგ ბმულზე: