მოწვეული ლექტორები

სერგო ბირკაძე

პროფესია: იურისტი.

გამოცდილება:

სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემის“ მმართველი საბჭოს თავმჯდომარის კონსულტანტი იურიდიულ საკითხებში;
საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს ინფორმაციული უსაფრთხოების სამსახურის უფროსი;
საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს იურიდიული დეპარტამენტის უფროსი;
საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მინისტრის აპარატის უფროსი;
საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს იურიდიული დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე;
საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს იურიდიული დეპარტამენტის სამართალშემოქმედების სამმართველოს უფროსი;
საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს იურიდიული დეპარტამენტის პარლამენტთან ურთიერთობისა და კანონშემოქმედებითი საქმიანობის სამმართველოს უფროსი;
საქართველოს ფინანსთა მინისტრის მთავარი მრჩეველი;
საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტროს იურიდიული დეპარტამენტი, კანონშემოქმედებისა და პარლამენტთან ურთიერთობის სამმართველოს მთავარი სპეციალისტი
საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტროს იურიდიული დეპარტამენტი, კანონშემოქმედებისა და სახელშეკრულებო სამმართველოს მთავარი სპეციალისტი;
საქართველოს პარლამენტის საარჩევნო დარღვევების მიზეზების შემსწავლელი დროებითი საგამოძიებო კომისის მოწვეული სპეციალისტი;
საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის (GIPA) მოწვეული ლექტორი;
მასმედიისა და საზოგადოებრივი კომუნიკაციების ინსტიტუტის (მასკი) მოწვეული ლექტორი;
თბილისის ბიზნესის სახელმწიფო ინსტიტუტის მოწვეული ლექტორი;
საქართველოს კლუბის „რა? სად? როდის?“ ხაშურის რაიონის საორგანიზაციო კომიტეტის თავმჯდომარე; თამაშების წამყვანი;
ხაშურის რაიონული ოლიმპიადის „როგორ ვიცით კონსტიტუცია“ საორგანიზაციო კომიტეტის თავმჯდომარე;
შპს „გეტაცი“ იურისტი.


მოქმედი სამსახური :
ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის იურიდიული საქალაქო სამსახურის უფროსი.

კვლევები და პუბლიკაციები:
როგორ ვაქციოთ იდეა კანონად - ჟურნალი „ბიზნესი და კანონმდებლობა“, (#5) თბილისი, 2007;
საქორწინო ხელშეკრულება - ბროშურა, თბილისი, 2007.