მოწვეული ლექტორები

კახა ჯელია

მსოფლიო ცივილიზაციები

ცივილიზაციების კვლევის ცენტრის დირექტორი, დამოუკიდებელი მკვლევარი: ცივილიზაციათა ისტორია, გეოგრაფია, გეოპოლიტიკა, სიმბოლიკა, ფოტოგრაფია